Maklumat Pelayanan

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN

SESUAI STANDART PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA

                   TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Kami berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan secara konsisten dan transparan dengan di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang profesional untuk mencapai kepuasan masyarakat dan bersedia menerima sanksi apabila dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak sesuai SOP.